BİR BAĞIŞ YAP
+90 232 421 72 63
  • Giriş Yap
  • TR | EN

Özürlü Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği ile Yurtlara Taşıma ve İletme Sistemleri Bulunması Şart Getirildi

6 Mayıs 2017 tarihi itibari ile “Özürlü Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği” yayımlandı ve yönetmeliğe engelli erişilebilirliğini sağlamak için “taşıma ve iletme sistemleri bulunması şartı” eklendi.

Merdiven yapısına göre düz ve dönerli merdivenlerde hareket imkanı sunan KSP Sherpa ve Yack İletim ve Taşım Sistemleri son derece güvenli, ekonomik ve pratik bir cihazdır. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)ile Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı için engelli erişilebilirliğini sağlayan ve en ideal çözüm sunan KSP MERDİVEN ÇIKMA APARATLARI ile denetim süreçlerini sorunsuz geçirmeniz sağlanır.

Resmi Gazete Tarihi: 06 Mayıs 2017

Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği

Kurum Binaları

Madde 9

(3) Zemin katı dışında kurum açılacak binalarda, asansör veya engellilerin erişilebilirliğini sağlayan taşıma ve iletme sistemlerinin bulunması gereklidir. Ancak kuruma ait binanın zemin katında barınma hizmetinin verilebilmesi ve bu kata engelli erişilebilirliğinin sağlanması halinde diğer katlar için engelli erişilebilirlik şartı aranmaz.

Amaç

MADDE 1-

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlan ile yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere öğrenim dönemlerinde barınma hizmetleri sunmak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartları ve öğrenci stüdyo daireleri açılmasına, işletilmesine ve bunların denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullara ait yurt ve pansiyonlar, 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununa göre açılan ve işletilen yurtlar, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna göre açılan yurt ve pansiyonlar ile 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna göre açılan ve işletilen sporcu eğitim ve olimpik hazırlık merkezleri, bağımsız spor federasyonları tarafından açılan ve işletilen kamp merkezleri hariç olmak üzere, ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumları ile yükseköğretime devam eden öğrencilere barınma hizmetlerini sunmak amacıyla açılan ve işletilen öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartları ve öğrenci stüdyo dairelerine ilişkin iş ve işlemler ile bu kurumlarda barınma hizmeti alan öğrencilere ilişkin disiplin iş ve işlemlerini kapsar.

Engelli erişimi #ogrenciyurtlari #merdivencikmasistemi #merdiventirmanici #merdivencikmaaparati #engelliiletimsistemi #KSPmerdivenengelli #yurtlardaogrenciyonetmeligi

Copyright © 2018 RAME Engelli Ürünleri ve Erişim Çözümleri